WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar.
Koncernen har 40 000 medarbetare i 41 länder. LogicaCMG strävar efter att stödja sina kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av LogicaCMG:s djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Bolaget tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it och affärsprocesser inom branscher som telecom, finans, energi och utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor.
WM-datas samgående med LogicaCMG innebär fantastiska möjligheter att utöka våra affärer hos våra kunder. Dessa nya möjligheter samt vårt fokus på tillväxt medför att vi kommer att förstärka vår säljorganisation inom Enterprise Resource Planning (ERP).

Vår internationella SAP-organisation består av mer än 3300 konsulter.

Verksamheterna finns i mer än 16 länder samt en organisation som hanterar ”Global Service Delivery” med leveranser från lågkostnadsländer som Indien, Philippinerna, Portugal och Tjeckien. Organisationen drivs av en managing director som samordnar varje lands SAP-leverans samt utvecklar de internationella ”Value Propositions” som finns. Därutöver utvecklar varje land sina unika lokala ”Value Proposition”. Till detta finns ett SPOC-nätverk som utvecklar kontakter mellan länder avseende LogicaCMGs fokuserade områden inom SAP.

Den Nordiska organisationen består av 300 konsulter med en mycket stark tillväxt, speciellt i Sverige som under 2007 haft mer än 40% i tillväxt. I Sverige finns vi på fem kompetenscenter som servar den lokala marknaden med konsulter. Organisationen drivs som en resultatenhet och bedriver affärsutveckling inom ett antal utvalda områden (portfolio development) samtidigt som man använder sig av de erbjudanden som de nordiska länderna (specific samordning) samt de erbjudanden som övriga LogicaCMG länder har. Portföljen är således både lokal och global.
Den svenska organisationen har under 2007 vunnit ett antal affärer inom bla nya områden som SAP PI, SAP SRM och inom SOA.

WM-data söker SAP-kunnig affärsman !

 
Arbetsuppgifter:Vi söker nu en

SAP Säljare

Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med våra team arbeta med lösningsförsäljning av våra produkter och tjänster runt SAP.

• Ny/merförsäljning och bearbetning gentemot kunder inom tillverkande industrin.
• Planering av det egna arbetet och prioritering av kund aktiviteter
• Arbeta med en process som innebär att vara drivande i projekten från start till mål.
• Arbeta med inledande research för att identifiera rätt kunder och kontaktpersoner.
• I arbetet ingår även att delta på mässor och delta i annan marknadskommunikation Inom ditt ansvarsområde deltar du i arbetet med att utveckla våra kunder och se till så att vi breddar vår befintliga affär med nya lösningar.
Du förväntas etablera och fördjupa långsiktiga affärsrelationer genom hög närvaro och aktivt affärsmannaskap. Långsiktighet, förtroende och kunnande präglar affärsrelationerna. Du rapporterar till vår försäljningschef.
 
Kompetensprofil:Vi vill att Du:

• har förmågan att utifrån en kunds verksamhetsutmaning skapa nya affärsmöjligheter och därigenom öka kundens verksamhetsnytta
• har förmågan att kommunicera och sälja WM-data till kundens högsta ledning
• tar en ledande roll i affärsteamen
• genomför komplexa avtalsförhandlingar
• arbetar med WM-datas lösningsportfölj

Vi erbjuder dig ett arbete som innebär en blandning av strategiskt tänkande och operativa insatser. Du bör ha universitetsutbildning eller motsvarande. Vidare skall du ha stor erfarenhet från lösningsorienterad försäljning, där långsiktiga affärsrelationer varit en naturlig del av säljarbetet. Det är en stor fördel om du har kunskap inom Industri.

Kvalifikationer
• Du har minst fem års erfarenhet av försäljning av komplexa IT-lösningar, företrädesvis gentemot privat sektor.
• Mångårig erfarenhet av affärssystem och försäljningsprocessen mot tillverkandeindustrin.
• Offert- och avtalsframtagning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.

Personliga egenskaper
• Driven person med förmåga att skapa resultat och bygga relationer genom förtroende.
• Erfarenhet av att arbeta självständigt samt viljan och förmågan att arbeta med nyförsäljning.
 
Information:Har Du frågor om tjänsten ring Björn Welin på 0709-51 92 74
 
Omfattning:Heltid
 
Tillträde:September
 
Sista
ansökningsdag:
2007-09-21Tjänsten är tillsatt
Tillbaka    Skriv ut