WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it och affärslösningar. Koncernen har, inklusive WM-data, 40 000 medarbetare i 41 länder. Vi stödjer våra kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av vår djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Vi tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it- och affärsprocesser inom branscher som telekom och media, finans, energi/utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. I Norden är vi cirka 9 000 medarbetare och är verksamma under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company

WM-datas samgående med LogicaCMG innebär fantastiska möjligheter att utöka affärerna och erbjuda nya intressanta utmaningar för de anställda. Dessa nya möjligheter samt starkt fokus på tillväxt medför att man kommer att förstärka organisationen med flera nya seniora projektledare- program managers.

Senior Projektledare - Program Manager WM-Data/Logica

 
Arbetsuppgifter:Rollen innefattar att kunna driva ett eller flera stora och komplexa projekt som kombinerar verksamhet och IT. Du arbetar med ledare på hög ledningsnivå hos kunden för att tillföra affärsnytta genom IT leveransen samt bygga relationer på högsta ledningsnivå hos kunden. Inom WM-data får du möjligheten att arbeta i ett internationellt företag med många spännande kunder och partners i hela världen.
 
Kompetensprofil:Utbildning och erfarenheter:
Högskole- eller universitetsutbildning
Dokumenterad erfarenhet av att driva komplexa projekt inom IT området.
Erfarenhet av personalledning

Personliga egenskaper:
•En mycket väl utvecklad kommunikativ förmåga - skicklig på att åstadkomma effektiv kommunikation mellan människor
•Sporras starkt av att åstadkomma och se resultat
•Affärsmässigt förhållningssätt
•Förmåga att identifiera och kommunicera affärsnytta
•Förmåga att entusiasmera och leda andra mot tydliga mål
•Känslomässigt stabil och lugn
•Tillmötesgå andra med en positiv grundsyn
 
Information:Kontakta Gerd Lundgren 08-704 17 32, 0708-78 89 56 eller Michael Kruse 0708-624 624 för mer information.

Ansökan sker via www.teknikkompetens.se

 
Omfattning:heltid
 
Tillträde:snarast
 
Sista
ansökningsdag:
2008-07-30Tjänsten är tillsatt
Tillbaka    Skriv ut