Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektföretag med över 300 medarbetare i Umeå,
Uppsala, Stockholm, Göteborg, Kalmar, Helsingborg och Malmö. Affärsidén är att erbjuda
ett fullt sortiment av arkitekturtjänster som leder till framåtblickande och kreativ arkitektur
inom alla arkitekturens områden.

Tengbom Arkitekter söker Affärsområdesansvarig Projektledning

 
Arbetsuppgifter:Som affärsområdesansvarig har man ett övergripande ansvar för utvecklingen av Tengbom
Projektledning, både vad gäller kompetens och marknad. Målet är att se till att Tengbom etablerar
affärsområdet Projektledning i de tre storstadsregionerna under de kommande åren.
Tengbom har fem affärsområden; Stadsbyggnad, Landskap, Arkitektur, Inredning och
Projektledning. Tengbom är ett av Sveriges största arkitektkontor och arbetar både inom Sverige och
internationellt. Företaget är inne i en spännande, expansiv och utvecklande fas, både vad gäller
marknad, organisation, medarbetare och arkitektur.
Tengbom organiserar sig i en Uppdrags/projektorganisation som driver uppdragen. Jämte detta har
vi en linje/tillhörighetsorganisation med VD/regionschefer/kontorschefer och studiochefer, samt en
utvecklingsorganisation med affärsområdesansvariga och utvecklingsansvariga. Utvecklingsorganisationen
spänner över hela Tengbom och syftar till att utveckla vår verksamhet mot det
ledande arkitektkontoret, avseende alltifrån arbetssätt och kompetens till marknad och arkitektur.
Tengbom söker nu dig som vill ta rollen som Affärsområdesansvarig Projektledning
Som affärsområdesansvarig rapporterar du direkt till VD och är en del av koncernledningen. Ditt
uppdrag är att utveckla affärsområdet inom Tengbom. I uppdraget ingår både utåtriktad verksamhet
mot kunder och branschen på olika sätt, och ett inåtriktat utvecklingsarbete som ska sträva mot att
Tengbom Projektledning är en naturlig del av våra projekt I den utåtriktade verksamheten ingår bland
annat marknadsbevakning, omvärldsanalys och ett arbete att nå nya marknader och utveckla nya
tjänsteerbjudanden. I den inåtriktade utvecklingsverksamheten ingår att sprida kunskap, samordna
och styra en utveckling av företagsövergripande intressen för affärsområdet.
I rollen ingår ej personalansvar. Utveckling och samordning sker med övriga chefer i organisationen
och de medarbetare som tillhör affärsområdet.
Tengbom anser att projektledning på ett arkitektkontor är viktigt. Med projektledning kan vi arbeta
genom hela processen därigenom belysa och säkerställa arkitekturfrågor från idé via projektering
och produktion till förvaltning. Genom en stark kompetens inom upphandling, kalkyl, projektledning,
projekteringsledning, byggledning och övergripande projektutveckling stöttar Affärsområde
Projektledning hela Tengbom-koncernen
 
Kompetensprofil:Din profil
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för detta affärsområde, du har också ett omfattande
kontaktnät då utåtriktad verksamhet och kundbearbetning är ett prioriterat område.
Du ska också se det som en spännande utmaning att ansvara för detta affärsområde på ett
arkitektkontor. Du stimuleras och har erfarenhet av att samordna och utveckla både personer och
grupper av medarbetare. Som person är du driven, affärsinriktad och ser möjligheter.
Du trivs med kundkontakter och kan bygga relationer. Som ledare är du tydlig och prestigelös, ser
helheter och vill samverka med andra för att uppnå bästa möjliga resultat.
 
Information:Placering
På något av våra kontor i Sverige
Uppdrag
Initialt ska du fokusera på att ta fram en handlingsplan för affärsområdet som spänner över hela
Tengbom och blickar framåt mot hur Affärsområdet Projektledning blir en viktig del i Nordens
ledande arkitektkontor. Samtidigt ska du under det förstå året även vara tf Studiochef för
Projektledning i Stockholm. Spjutspetsen och basen för vår utveckling inom Projektledning är mht
nuvarande förutsättningar i medarbetare och marknad Stockholm och Mälarregionen.
Har du frågor kontakta Lasse Mellwing 070-3138720, lars.mellwing@teknikkompetens.se
 
Omfattning:Heltid
 
Tillträde:Vid överenskommelse
 
Sista
ansökningsdag:
2017-05-04Tjänsten är tillsatt
Tillbaka    Skriv ut