Systemvaruhuset är ett ungt företag som redan hunnit bli ledande i Sverige på intelligenta kort och programvara för incidenthantering.

Vi arbetar som expertkonsulter hos kund och med helhetsåtaganden i våra egna lokaler i Solna.

Vi söker nu en

Senior utvecklare betallösningar

 
Arbetsuppgifter:Rollen som senior utvecklare innebär att du kan ta ett helhetsansvar för den tekniska lösningen i projektet. Man kan t.ex. ha rollen som arkitekt eller teknisk projektledare parallellt med programmeringen i ett av våra helhetsåtaganden. Ibland kan man också ansvara för kompetensöverföringen internt i projektet till mindre erfarna utvecklare.
Som senior utvecklare har du både djup och bred kunskap om olika tekniska plattformar och arbetssätt. Med din långa erfarenhet har du provat på de flesta arbetsområdena som finns i ett systemutvecklingsprojekt.

Rollen som konsult förutsätter en god kommunikationsförmåga, initiativkraft att själv ta reda på nödvändig information för att kunna lösa uppgiften samt en stark integritet och professionalism.


 
Kompetensprofil:- Akademisk utbildning som civilingenjör, systemvetare eller att du har förvärvat motsvarande kunskaper via arbetsliveerfarenhet.

5-10 års erfarenhet av systemutveckling med objektorienterade språk/koncept, varav 5 år med c# eller java.

Djup kunskap om transaktionskedjan från kortterminal till bank samt arbetat operativt med hela eller delar av transaktionskedjan från kortterminal till Bank, arbetat med integrationer mellan terminal och kassasystem samt kan hela eller delar av standarderna EMV, IPOS och PCI.

Erfarenhet av att leverera flertalet projekt till produktion

Samarbetsförmåga – Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Problemlösande analysförmåga – arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ned problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade proglem.

Kommunikation – Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. Kan uttrycka Dig väl i såväl tal som skrift. Van att tala i små och stora grupper.

Initiativtagande – Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Flexibel – Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.

Strukturerad – planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Serviceinriktad – Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
 
Information:Som senior utvecklare och arkitekt inom korttransaktionsdomänen arbetar man i huvudsak antingen som leveransansvarig i ett av våra helhetsåtaganden eller som expertkonsult ute hos kund med ansvar för att definiera och implementera tekniska lösningar och arkitekturer, projektleda, reda ut kravställningar eller kvalitetssäkra utfört arbete, alternativt som utvecklare/projektmedlem i komplexa projekt.

Seniora utvecklare kan också ta roller som mentorer.


Vill Du veta mer om tjänsten, ring Björn Welin på 0709-51 92 74 eller Sofie af Ekenstam på 0707-15 72 20.
 
Omfattning:Heltid
 
Tillträde:Omgående
 
Sista
ansökningsdag:
2011-03-17Tjänsten är tillsatt
Tillbaka    Skriv ut