Industriarmatur-ARI AB startades 1977. Vi omsätter i år ca 52 miljoner. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas inom samtliga av våra tre team Fjärrvärme, industri och VVS. Huvudkontoret ligger i Göteborg med säljkontor i Stockholm.
Företaget importerar, marknadsför och säljer ventiler och manöverdon. Sedan några år tillbaka utvecklar och tillverkar vi också egna produkter för främst fjärrvärmesektorn.
Vi är 14 anställda varav två i Stockholm.
Kontoret i Stockholm ligger f.n i Bromma men under hösten -07 kommer det att flyttas till nya lokaler. Besök oss gärna på www.industriarmatur.se

Industriarmatur söker Fältsäljare

 
Arbetsuppgifter:Är teknik ditt område? Kan du arbeta självständigt och bygga din försäljning på långsiktiga kundrelationer?

Som fältsäljare på ARI Industriarmatur kommer du att tillbringa huvuddelen av din tid ute på fältet med kunder inom Industri och Fjärrvärmesegmentet. Du kommer att självständigt planera och lägga upp dina aktiviteter mot marknaden, men samtidigt hela tiden ha en god förankring bakåt i bolaget och de pågående projekten.
 
Kompetensprofil:Du har en bakgrund i närliggande bransch och en adekvat utbildning.
Dina personliga egenskaper präglas av småföretagar-anda och entreprenörskap.
Du har en stor social flexibilitet och kan hantera såväl kundernas praktiska driftproblem som förhandling, vägledning och presentationer inför grupp.
Du har en teknisk relevant utbildning
Du har förmåga att bygga och utveckla kundrelationer.

Vi tror att du har ett lugnt, ibland formellt, balanserat och självkontrollerat sätt samt en god personlig integritet i din personliga framtoning.
 
Information:Vi arbetar med ansökningarna vart efter som de kommer in så att tjänsterna blir tillsatta så snabbt som möjligt. För ytterligare information, kontakta Jörgen Ericsson, 08-704 30 60 eller mobil 0736-177 740.
 
Omfattning:Heltid
 
Tillträde:Snarast
 
Sista
ansökningsdag:
2007-01-20Tjänsten är tillsatt
Tillbaka    Skriv ut