Personalhandläggare vikariat


Personalhandläggare vikariat

dnr: 2018-246

Som personalhandläggare arbetar du självständigt med att driva, utveckla, samordna och handlägga personalfrågor. Du hanterar ett brett spann av olika frågor exempelvis rekrytering, anställnings- och avtalsfrågor, kompetensförsörjning, frisk- och hälsovård och arbetsmiljöfrågor.

Du är kontaktperson gentemot Statens Servicecenter som sköter administrationen av våra löner, en del av arbetet innebär därför att samordna löneunderlag inför löneberedning för ca 150 medarbetare. Under hösten kommer vi att byta personalsystem och du kommer få en viktig roll i implementeringen av det nya systemet både vad avser rutiner och utbildning av medarbetare.

Du administrerar och är kontaktperson för vårt rekryteringsverktyg, förmånsportal och företagssida på Linkedin. Du samordnar och administrera utbildningsinsatser samt uppdaterar vårt intranät vad avser personalinformation. Vissa inköpsfrågor samt mer allmänna administrativa uppgifter ingår också i arbetet.

Som person är du utåtriktad och trivs med att ha många kontakter. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på flexibilitet och du är van med att arbeta självständigt med hög integritet. Du är noggrann, prestigelös och är en bra administratör. Ditt engagemang, din personlighet och förmåga att kommunicera och samarbeta är viktiga egenskaper för oss. Du är bra på att prioritera, har ett systemintresse, tycker om siffor och trivs med att arbetar med olika arbetsuppgifter.

Du bör ha PA-utbildning på högskolenivå eller annan jämförbar utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom den statliga sektorn. Det är en stor fördel om du har en grundläggande förståelse för lönehantering.

För mer information

Tjänsten är ett vikariat under drygt ett år och vi ser gärna att du kan börja din anställning senast i augusti. Vill du veta mer tala med Gun Lidholm, personalchef 08-7880058 eller Josefin Ekman, personalspecialist 08-7880124.

Sista ansökningsdag

2018-04-29

Personliga uppgifter


Personlig presentation


Var uppmärksammade du platsannonsen?


Integritetspolicy


Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy:

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som är involverade i rekryteringsprocessen och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstårelse eller förlust av personuppgifter.

Sista ansökningsdag har passerats, jobbet kan därför inte sökas

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Läs mer om EKN