Intresseanmälan

* = obligatorisk uppgift, måste ifyllas

Personliga uppgifter

Utbildning

Annat
Arkivarieutbildning
Beteendevetenskaplig utbildning
Civilekonom
Gymnasieutbildning
Högre utbildning inom kommunikation/marknadsföring
Jurist kandidatexamen
Nationalekonom
Systemvetenskaplig utbildning

Erfarenheter

ADMINISTRATION
Administration
Aktuarie
Arkivarie
Personalfrågor
Projektledare
Registrator

EKONOMI
Finansiell analys
Fond & finans
Företagsekonomi
Kreditbedömning

INFORMATION
Information
Marknadskommunikation

IT
It
It-support
Systemutveckling

ÖVRIGA OMRÅDEN
Juridik
Landriskbedömning
Ledarskap

Personlig presentation

Bifoga både personligt brev och och CV, två olika filer.
Följande filtyper är godkända att bifoga: .doc, .docx, .txt, .rtf, .pdf eller .ppt. Filernas storlek får inte överstiga 3 MB.