Intresseanmälan


Jag godkänner att min ansökan enligt Personuppgiftslagen, PUL, kommer att registreras och handläggas i Exportkreditnämndens rekryteringsregister.

* Samtliga textfält är obligatoriska uppgifter och måste fyllas i
Personliga uppgifter

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefon:
E-post:
Personnummer: (ååmmdd-xxxx)
Nuvarande befattning:


Utbildning och erfarenheter

Utbildning:
Utbildningsnivå: Annat
Arkivarieutbildning
Beteendevetenskaplig utbildning
Civilekonom
Gymnasieutbildning
Högre utbildning inom kommunikation/marknadsföring
Jurist kandidatexamen
Nationalekonom
Systemvetenskaplig utbildning

Erfarenhet inom: ADMINISTRATION
Administration
Aktuarie
Arkivarie
Personalfrågor
Projektledare
Registrator

EKONOMI
Finansiell analys
Fond & finans
Företagsekonomi
Kreditbedömning

INFORMATION
Information
Marknadskommunikation

IT
It
It-support
Systemutveckling

ÖVRIGA OMRÅDEN
Juridik
Landriskbedömning
Ledarskap

Bifogade filer

Följande filtyper är godkända att bifoga: .doc, .docx, .txt, .rtf, .pdf eller .ppt.
Personligt brev:
CV: