Prenumerera på lediga tjänster

Vill du få information om när vi annonser lediga tjänster?

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst. När vi annonserar en ledig tjänst skickas ett mejl till dig.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Läs mer om EKN