Intresseanmälan

* = obligatorisk uppgift, måste ifyllas

Personliga uppgifter

Utbildning

Annat
Arkivarieutbildning
Beteendevetenskaplig utbildning
Civilekonom
Gymnasieutbildning
Högre utbildning inom kommunikation/marknadsföring
Jurist kandidatexamen
Nationalekonom
Systemvetenskaplig utbildning

Erfarenheter

ADMINISTRATION
Administration
Aktuarie
Arkivarie
Personalfrågor
Projektledare
Registrator

EKONOMI
Finansiell analys
Fond & finans
Företagsekonomi
Kreditbedömning

INFORMATION
Information
Marknadskommunikation

IT
It
It-support
Systemutveckling

ÖVRIGA OMRÅDEN
Juridik
Landriskbedömning
Ledarskap

Personlig presentation

Bifoga både personligt brev och och CV, två olika filer.
Följande filtyper är godkända att bifoga: .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf, .pdf eller .ppt. Filernas storlek får inte överstiga 3 MB.

Integritetspolicy

Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy:

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som är involverade i rekryteringsprocessen och endast i rekryteringssyfte.
Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.
Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.