Intresseanmälan för jobb inom Mediq

Vad roligt att du vill vara en del av Mediq.
Vi söker ständigt efter kompetenta medarbetare och ser fram emot din ansökan!

Personliga uppgifter

Jag är intresserad av följande jobb:

Jag är intresserad av jobb på orterna:

Jag har erfarenhet inom:

Min utbildning:

Personlig presentation

Bifoga både personligt brev och CV. Vi ser gärna att dina filer är i formatet PDF.

integritetspolicy

Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy:

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som är involverade i rekryteringsprocessen och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.