Pensionsmyndighetens webbplats

Ansökan

Dina uppgifter
Är du idag anställd på Pensionsmyndigheten?


Den här tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap.
Har du svenskt medborgarskap?

This position is security classified and requires candidates to have Swedish citizenship.
Do you have a swedish citizenship?

Frågor

Som en del i ansökningsprocessen ber vi dig svara på ett antal frågor kopplade till kravprofilen, dvs efterfrågade kunskaps- och erfarenhetskrav, för denna anställning.

Har du eftergymnasial utbildning inom relevant område?
Har du dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom agil metodik (Scrum, Kanban och/eller SAFe)?
Har du erfarenhet av att arbeta med ledarskap och teamutveckling?
Har du arbetslivserfarenhet från andra roller inom systemutveckling som ex utvecklare, testare, devops-utvecklare?
Har du god förståelse för utveckling med kundnytta i fokus?
Bifoga filer

Bifoga två filer, ditt personliga brev och ditt CV.
Vi ser helst att filerna är formatet PDF.
Filerna får storleksmässigt inte överstiga 3 MB. Filnamnet får inte vara längre än 60 tecken och inte innehålla några specialtecken \ / : * ? " < > |

Av nyfikenhet
Bekräfta och skicka Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter >

Sista ansökningsdag har passerats