Pensionsmyndighetens webbplats

Kvantitativ analytiker

Anställda på Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 200 medarbetare på 8 orter.

Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Inom Pensionsmyndigheten pågår ett intensivt utvecklingsarbete med syfte att förbättra konsumentskyddet inom premiepensionen, så att pensionssparare och pensionärer blir stärkta i sina fondval. Med anledning av detta har vi omorganiserat vår fondverksamhet och bildat en ny avdelning.
Fondtorgsavdelningen ansvarar för premiepensionssystemets fondtorg. Det innebär ansvar för förvaltningen av avtalen med de fondförvaltare som vill erbjuda sina fonder inom premiepensionen. Pensionsmyndigheten bidrar till att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden genom att fondtorgsavdelningen kontrollerar att de fondförvaltare som finns representerade på fondtorget lever upp till de krav som ställs, samt genom att genomföra initial kontroll av fonder och fondbolag som vill delta på fondtorget.

Vi sitter i trevliga lokaler i nära anslutning till Hornstulls tunnelbana.

Arbetsbeskrivning

Som kvantitativ analytiker kommer du att delta i kontroller och utredningar av olika svårighetsgrad men som ofta är av komplex och omfattande natur. Du kommer att arbeta i ett eller flera utredningsprojekt tillsammans med en eller flera kollegor med olika utbildningsbakgrund och växla mellan rollen som projektledare och projektmedarbetare. Som analytiker planerar och designar samt genomför du olika kontroller och granskningar där du tillämpar metoder som är lämpliga utifrån uppdragets karaktär och de frågeställningar som ska besvaras. Du kommer bland annat:

- utveckla och implementera metoder för kontroll av bl.a. portföljkonstruktion, tillgångsallokering och tillgångars underliggande egenskaper samt riskanalys.
- utveckla riskmätningen och avkastningsanalysen på fonder och deras ingående delportföljer
- kontrollera prognoser på förväntad avkastning
- utföra analyser på ad hoc basis

Utbildning och erfarenhet

Du är troligen civilingenjör eller har akademisk examen inom matematik, nationalekonomi eller statistik och har minst tre års relevant arbetslivserfarenhet. Du har;
- Goda kunskaper om finansiella marknader och instrument med fokus på ränte- och valutamarknad
- Har erfarenhet av tillämpad programmering och problemlösning i i VBA och/eller MATLAB samt grundläggande kunskaper i SQL.
- Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Erfarenhet av att arbeta med datakällor som exempelvis Bloomberg är meriterande.

Egenskaper

Som person är du strukturerad, drivande och innovativ. Du kan snabbt sätta dig in i nya problemställningar och tänker gärna i nya banor. Du har en stark analytisk förmåga och kan se helhetsperspektivet. Du trivs att jobba självständigt såväl som i grupp. Vidare är du nyfiken, prestigelös, har hög integritet och en positiv inställning. Du är kommunikativ och kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt.

Övrigt

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att genomföras innan anställning.

För mer information

För mer information om tjänsten kontakta Ole Settergren tel. 010-454 22 90

Fackliga representanter SACO; Linda Modin, 010-454 33 36 eller Anna-Karin Åhrman-Cortelius , 010-454 39 14 och Helena Blomkvist, ST, 010-454 28 53.

Sista ansökningsdag

2018-01-21