Pensionsmyndighetens webbplats

Ansökan

Dina uppgifter
Är du idag anställd på Pensionsmyndigheten?

Den här tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap.
Har du svenskt medborgarskap?

This position is security classified and requires candidates to have Swedish citizenship.
Do you have a swedish citizenship?

Frågor

Som en del i ansökningsprocessen behöver du svara sanningsenligt på ett antal frågor. De kandidater som går vidare till intervju kommer att lämna betyg, arbetsintyg och referenser som intygar och bekräftar svaren. Även om du saknar den erfarenhet eller utbildning som efterfrågas kan du fortfarande bli aktuell för att gå vidare till intervju.

Har du praktisk arbetslivserfarenhet inom testområdet, både inom manuella test och mer automatiserade test?
Har du god förståelse för, och arbetslivserfarenhet av Linux och SQL?
Bifoga filer

Bifoga två filer, ditt personliga brev och ditt CV.
Vi ser helst att filerna är formatet PDF.
Filerna får storleksmässigt inte överstiga 3 MB. Filnamnet får inte vara längre än 60 tecken och inte innehålla några specialtecken \ / : * ? " < > |

Av nyfikenhet
Bekräfta och skicka Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter >

Sista ansökningsdag har passerats