Pensionsmyndighetens webbplats

Ansökan

Dina uppgifter
Är du idag anställd på Pensionsmyndigheten?

Den här tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap.
Har du svenskt medborgarskap?

This position is security classified and requires candidates to have Swedish citizenship.
Do you have a swedish citizenship?

Frågor

Som en del i ansökningsprocessen behöver du svara sanningsenligt på ett antal frågor. De kandidater som går vidare till intervju kommer att lämna betyg, arbetsintyg och referenser som intygar och bekräftar svaren. Även om du saknar den erfarenhet eller utbildning som efterfrågas kan du fortfarande bli aktuell för att gå vidare till intervju.

Du har relevant akademisk examen.
Beskriv din akademiska examen (hp mm).
Beskriv ditt intresse för samhällsfrågor.
Du har flerårig erfarenhet som chef i statlig verksamhet i en större kundorienterad organisation.
Beskriv din erfarenhet i ovan fråga.
Du har erfarenhet av att styra och leda processtyrd verksamhet med stora ärendeflöden.
Beskriv din erfarenhet i ovan fråga.
Du har erfarenhet av strategisk och operativ verksamhetsutveckling/organisationsutveckling.
Beskriv din erfarenhet i ovan fråga.
Du har fler års erfarenhet av att utveckla chefer och medarbetare samt att leda personalgrupper och din verksamhet genom underställda chefer.
Beskriv din erfarenhet i ovan fråga.
Beskriv gärna kortfattat ditt intresse för tjänsten som enhetschef samt vad du har för erfarenheter och kunskaper (kopplat till efterfrågad kompetens) som gör dig särskilt lämplig för denna roll.
Bifoga filer

Bifoga två filer, ditt personliga brev och ditt CV.
Vi ser helst att filerna är formatet PDF.
Filerna får storleksmässigt inte överstiga 3 MB. Filnamnet får inte vara längre än 60 tecken och inte innehålla några specialtecken \ / : * ? " < > |

Av nyfikenhet
Bekräfta och skicka Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter >

Sista ansökningsdag har passerats