Ansökningsformulär

Personliga uppgifter

Var såg du platsannonsen?

Personlig presentation

Bifoga två filer, ditt personliga brev och ditt CV.
Tillåtna filformat för bifogade filer är: .doc,.docx, .pdf, .rtf, .odt eller .txt
Filerna får storleksmässigt inte överstiga 3 MB. Filnamnet får inte vara längre än 60 tecken och inte innehålla några specialtecken \ / : * ? " < > |

Integritetspolicy och etiska riktlinjerDe personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som är involverade i rekryteringsprocessen och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.