Ansökningsformulär

Personliga uppgifter

Var såg du platsannonsen?

Personlig presentation

Bifoga både personligt brev och CV.
Tillåtna filformat för bifogade filer är: .doc,.docx, .pdf, .rtf, .ppt eller .txt
Filnamnet på de bifogade filerna får inte vara längre än max 60 tecken totalt.

integritetspolicy och etiska riktlinjerDe personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som är involverade i rekryteringsprocessen och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.